printlogo


بهاریه - 2
درخت دوستی به جای بذر کینه

داریوش طلایی
نوازنده سه‌ تار

تا چند روز دیگر زمین ما گردشی دیگر را به دور خورشید از سرمی‌گیرد. بهار از راه می‌رسد و جهان تازه می‌شود و همه موجودات از راه رسیدن بهار و شروع سالی جدید را به شکوفایی و شادی جشن می‌گیرند. این سنت طبیعت است که میلیون‌ها سال است ادامه دارد. آرزوی من این است که ما انسان‌ها، میهمانان تازه رسیده این ضیافت، بیشتر به این زمین و طبیعت احترام و حرمت بگذاریم و کمتر به خرابی و نابودی آن بکوشیم. آرزوی من این است که ما انسان‌ها فقط به آرزو کفایت نکنیم. کمر همت ببندیم و هر لحظه را آگاه و مسؤل زندگی کنیم. فرصت ما در این میهمانی کوتاه است بیاییم بجای ریختن بذرهای کینه و جنگ درخت دوستی و برادری بنشانیم. بعد از آرزوی همیشگی برای توجه و حرمت بیشتر به طبیعت، آرزو می‌کنم سال پیش رو سال توجه واقعی به فرهنگ باشد فرهنگی که پشتوانه تحقق همه آرزوهای خوب است. نوروز همگی مبارک.