printlogo


راهنمای سفرحمیدرضا محمدی

پیشنهادهایی برای سفر در  نوروز  1396
وقتِ خوشِ گشت و گذار
می‌گویند «بهار» که در‌می‌رسد، اوقات و احوال خوش می‌شود. سطوتِ رخوتِ سردی و سرما می‌رود و زمین پر از بوی شور و نشاط می‌شود. حالا اما که اعتدالِ بهاری و نوروزِ تقویمی همسان و همپا شده‌اند، شاید بهترین نوید و امید برای «سفر» باشد. گشت و گذار در آغازین روزهای سال نو، حسی دیگرگون دارد و ما در این حال خوب و خوش، 3 پیشنهاد سفر را فراهم آورده‌ایم تا بل، راهنمایتان باشد به قلم اهالی فرهنگ و هنر. سیر و سیاحت‌تان بی‌خطر...