printlogo


سفر - 3
تهران، بی‌نظیر در نوروز

هرمز هدایت
بازیگر


من عاشق سفر کردن هستم، اما معمولاً سفرهایم را خارج از تعطیلات انجام می‌دهم، بویژه شمال کشور که در تعطیلات سفری دشوار است. من تهران را در تعطیلات بسیار دوست دارم و نوروز، بویژه چندسال اخیر را همین‌جا می‌مانم، برای اینکه خاطراتی که نسل من از تهران دارد به دوران خلوتی و کوچه‌باغ‌ها و دوران سبز بودنش برمی‌گردد. بنابراین بهترین فرصت برای تجربه‌ و لمس اندکی از آن روزهای تهران همین عید نوروز است. در این خلوتی می‌توانیم ضمن اینکه برای عید دیدنی به نقاط مختلف شهر می‌رویم، اماکنی که در روزهای معلولی بازدیدشان دشوار است را تماشا کنیم، مثل باغ‌هایی که زیر پوشش میراث فرهنگی است، همین‌طور مرکز شهر را که در روزهای عادی رفت‌وآمد در آنجا خیلی طاقت‌فرساست را می‌توان در عید یک دل سیر گشت زیرا برج‌سازان هنوز آنقدر فرصت نکرده‌اند که ساختمان‌های مرکز تهران را خراب کنند و جایشان برج بسازند و آنجا کمی فضا و بافت تهران قدیم را حفظ کرده است.