printlogo


نما
پرسه مرگ در آسمان موصل

در حالی که نبردهای سنگین میان نیروهای عراقی و داعش در غرب و مرکز موصل ادامه دارد، چند نفر از غیرنظامیان عراقی، اجساد بستگان خود که در جریان حملات هوایی به این شهر کشته شده‌اند را به سوی قبرستان حمل می‌کنند.