printlogo


کد خبر: 177420تاریخ: 1395/12/28 00:00
یادداشت1

در امتداد امید...مهدی ملکی
دبیر گروه ورزش

1- فراز و فرود ورزش ایران در یک دهه گذشته قابل توجه و تأمل است. در مقاطعی روزهای سخت و تصمیماتی برگرفته از سوء مدیریت، گرد ناامیدی بر چهره ورزش نشاند اما در سال‌های اخیر با وجود برخی کاستی‌ها و ناکامی‌ها، شاهد اتفاقاتی بودیم که حاکی از زنده شدن امید میان جامعه ورزش بود. به واقع هیچ امیدی بدون تدبیر به ثمر نمی‌نشیند و این مهم در یکی، دو سال گذشته وجه قابل اعتنایی یافت.
2- سال 95 یکی از مهم‌ترین سال‌های ورزشی ایران بود چرا که المپیک و پارالمپیک را پشت سر گذاشتیم و آرزوهایی داشتیم که برآورده شد. حضور والیبال ایران در المپیک که برای اولین بار اتفاق افتاد و مدال‌آوری کیمیا علیزاده در ریو که عنوان اولین بانوی مدال‌آور تاریخ ورزش ایران در المپیک را به خود اختصاص داد. البته ورزش ایران آرزوهای بسیاری دارد که باید به دنبال محقق شدن آن باشیم.
3- اتفاقات تلخ و شیرین ورزش درسال 95 به تاریخ پیوست. حال نیازمند بالندگی و پوست‌اندازی بیشتری هستیم. به زعم بسیاری از کارشناسان، برجام ثمره‌ها و گشایش‌های زیادی داشته و دامنه آن به حوزه مهم ورزش وجوانان نیز کشیده شده است. بنابراین می‌توان امیدوار بود ورزش در سال پیش رو قبای تازگی و طراوت به تن کند. یادمان نرود که سبز بودن،ریشه در تاریخ ما دارد؛ ریشه در سنت ایرانیان دارد؛ ریشه در ذهن ادیبان و شعرا و فرهنگ نیاکان ما دارد، بنابراین باید «امید» را امتداد بخشید... 


Page Generated in 0/0079 sec