printlogo


ضربان


تأثیر منفی استعمال سیگار و قلیان پیش و بیش از هر عضو دیگری متوجه دو عضو حیاتی بدن یعنی ریه‌ها و قلب است. اما نکته اینجاست که با وجود ارائه فهرست‌های عریض و طویلی از مضرات آنها آمارهای منتشر شده همچنان گویای حقیقتی تلخ هستند؛ حقیقتی که نشان می‌دهد نه تنها سن استفاده از قلیان و سیگار کاهش یافته بلکه استفاده از آنها در میان زنان و دختران جوان نیز رواج یافته است. تصویر دختران جوان در حال کشیدن قلیان این روزها به چنان تصویر آشنایی تبدیل شده که دیگر کوچکترین شگفتی‌ای نمی‌آفریند. گذشته از اینکه تبعات و آسیب‌های دخانیات در زنان به مراتب بیش از مردان است، باید در نظر داشت که استعمال قلیان به اختلال در جذب کلسیم و روند استخوان سازی، تسریع پوکی استخوان، کاهش وزن و یائسگی زودرس در زنان منجر می‌شود. انواع سرطان‌های ریه، مری و دهان هم که از عوارض عمومی این پک‌های غلیظ است!