printlogo


یادمان


چهل روز از درگذشت «عبدالعلی ادیب برومند» گذشت
ادیبِ میهن دوست

فریدون مجلسی
دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه

در گروه مبارزان نهضت ملی ایران، خواه با نظرات و روش‌هایی که آنان در مبارزه اتخاذ کردند یا با نوع ارادت ورزی‌شان به کشور موافق باشیم یا مخالف، نمی‌توانیم یک نکته را نادیده بگیریم. آن یک نکته هم صداقت و شرافت آنان است، آنان یا عقیده‌ای را ابراز نمی‌کردند یا کاملاً به آن صادق و پایدار بودند.
زنده یاد ادیب برومند هم یکی از همین افراد بود، مرد میهن دوستی که شاعر و ادیبی بزرگ و صاحب نام هم بود. شما اگر به سراغ سروده‌های به یادگار مانده از او بروید با همین ویژگی‌های یاد شده در آنها هم روبه‌رو خواهید شد.
شاید مانند هر فرد دیگری که در عرصه سیاست فعالیت داشته درباره عملکرد او هم انتقاداتی مطرح باشد که کاملاً طبیعی است.
 با وجود این صداقت که در رفتار و گفته‌های او بود آنقدر باارزش است که در داوری ایشان نمی‌توان تنها با رویکرد سیاسی به سراغش رفت. او در افکارش بسیار پایدار و اهل خردورزی بود.
 علاوه بر این همان گونه که اشاره شد در شعر هم شاعری شاخص بود، گرچه تمام سروده‌هایش در قالب‌های کلاسیک بود و میانه‌ای با شعر نو و قالب‌های جدید نداشت. بی‌اغراق زنده یاد برومند عمری را با احترام و وقار سپری کرد، درگذشت او فقدان بزرگی است، یادش گرامی باد.