printlogo


فراسو


اینس پل
مترجم: وصال روحانی

درس‌های انتخابات ترکیه برای آلمان
نیاز مبرم مرکل به آرای خارجی تبارها
پیروزی کمرنگ رجب طیب اردوغان در رفراندوم مردمی که برای تعیین میزان تمایل مردم ترکیه به روند تغییر قانون اساسی این کشور برگزار شد شک‌های تازه‌ای را ایجاد کرده و پایه‌های کار اردوغان را برخلاف آنچه هواداران وی می‌خواستند قوت چندانی نبخشیده است.
ارتباط نتیجه انتخابات این هفته ترکیه با آلمان به عنوان کشوری که حدود 5/1 میلیون نفر از اتباع ترکیه در آن به سر می‌برند، این است که 63 درصد از شهروندان ترکیه که ساکن آلمان هستند موافقت خود را با اعمال تغییرات در قانون اساسی ترکیه اعلام داشتند و سران آلمان نمی‌دانند با مسأله شهروندان ترکیه ساکن آلمان چه کنند.
مشابه این وضعیت در اتریش هم که شمار زیادی از شهروندان ترکیه در آن ساکن هستند به چشم می‌خورد. شاید هم آلمان و دولت آن باید بپذیرند که اتخاذ موضعی عقلایی تر در قبال مسائل ترکیه و اتباع آنها در خاک این کشور کاری الزامی است. آنگلا مرکل و همفکرانش می‌دانند امواج پوپولیستی رایج شده در سطح اروپا که سر منشأ آن به دونالد ترامپ در امریکا نسبت داده می‌شود به احتمال قوی به جریان انتخابات امسال آلمان هم کشیده می‌شود. آنجا که مرکل می‌کوشد برای دوره تازه‌ای پست صدراعظمی آلمان را تصاحب کند ولی نمی‌تواند خودش را از امواج مرتبط با اتباع سایر کشورها و پناهجویان آسیایی و جایگاه آنان مبرا سازد و از آنها تأثیر نپذیرد.
آلمان اضافه بر این باید تکلیفش را با اتحادیه اروپا هم مشخص کند و در پی امواجی که در مورد جدایی برخی کشورهای اروپا از «EU» و تلا‌ش‌شان در این زمینه به راه افتاده، موضع نهایی‌اش را در این باره مشخص سازد. اتحادیه اروپا هم باید درباره شرایط جدید ترکیه و آنچه در این کشور روی داده اتخاذ موضع کند و بگوید اگر اردوغان در ماه‌های اخیر به خود حق داده به هر نهاد و کشور اروپایی بتازد و به درشتی درباره آنها سخن گوید، کدام الزام را برای حفظ ارتباط‌های کاری‌اش با این کشور پیش رو می‌بیند. همه بدگویی‌های اردوغان از کشورهایی چون آلمان و هلند و حتی خود «اتحادیه اروپا» در شرایطی صورت پذیرفته که همگان می‌دانند اقتصاد ترکیه بیش از هر زمانی به اتحادیه اروپا محتاج است. آلمان به خاطر ارتباط نزدیک خواسته یا ناخواسته‌اش با ترکیه می‌تواند شرایط بعدی اردوغان را هم ترسیم کند. آلمان و مرکل نه تنها پذیرفته‌اند گریزی از پناهجویان ندارند که برعکس نیازی مبرم هم به این مهاجران حس می‌کنند. مرکل می‌داند که بعد از سال‌ها زندگی شهروندان ترکیه در سطح شهرهای مختلف آلمان زندگی و فرهنگ دو کشور به یکدیگر پیوند خورده و اینکه او شخصاً از اردوغان و حرکات زیاده‌خواهانه او خوشش می‌آید یا خیر، تغییری در این معادله به وجود نمی‌آورد. در آینده نزدیک که انتخابات آلمان برگزار می‌شود، بخش قابل توجهی از اتباع ترک که پاسپورت آلمانی هم دارند یا به‌طور کل به ترکیه پشت کرده‌اند و با آرای مثبت یا منفی‌شان تکلیف مرکل را هم مشخص می‌سازند و او ترجیح می‌دهد خاطر آنها و هیچ خارجی تبار دیگری را مکدر و آرای آنها را به سمت اردوی رقبایش پرت نکند. به واقع انتخابات امسال آلمان یک نوع تأسی جستن از روال و روندی است که در ترکیه دایر شده و هیچ کس را راضی نکرده اما اردوغان را ماندنی کرده است!