printlogo


محمد هاشمی: خواسته آیت‌الله هاشمی انتخاب دوباره روحانی بود

محمد هاشمی داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت که خواسته مرحوم آیت‌الله هاشمی، انتخاب دوباره روحانی بوده است. وی در گفت‌وگو با انتخاب افزود: تأکید ایشان این بود که دولت آقای روحانی باید دو دوره‌ای باشد و ایشان باید دوره دوم هم باشند. اظهار امیدواری و پیش‌بینی می‌کردند که در دوره دوم عملکرد ایشان بالطبع بهتر خواهد بود و بتوانند مشکلات را حل کنند. این نوع عبارات در مورد دولت دوم ایشان از قول حاج آقا نقل می‌شد.
برادر آیت‌الله هاشمی درباره نظر آن مرحوم درخصوص نامزد پوششی در انتخابات گفت: ایشان در یک جلسه‌ای از 5 نفر نام بردند که این افراد به‌عنوان نامزد در عرصه انتخابات حضور داشته باشند؛ آقای ناطق نوری، دکتر عارف، آقای جهانگیری، آقای دکتر ظریف و من.
البته نامزدی پوششی به این معنا بود که یک نفر، بلکه بیشتر در صحنه حضور داشته باشد و اگر حوادثی اتفاق افتاد، جریان اصلاحات و اعتدال بدون نامزد نباشد. خیلی تأکید نداشتند که یک، دو یا سه نفر در صحنه در کنار هم باشند، اما می‌گفتند که بیشتر از یک نفر و 5 اسم را هم اعلام می‌کردند. وی درباره اینکه آیا حضور شما با آقای جهانگیری هماهنگ شده بود؟ افزود: من با ایشان هماهنگی نداشتم و درواقع براساس نظر حاج آقا عمل کردم. تا روز آخر (شنبه) هم صبر کردم و دیدم که از این افراد هیچ‌کس ورود پیدا نکرد.
هاشمی درباره پیش‌بینی آیت‌الله از نتایج انتخابات هم گفت: هیچ گاه درباره پیش‌بینی صحبت نمی‌کردیم، چون صحنه انتخابات مشخص نبود. همیشه این بحث مطرح می‌شد که بستگی دارد رقبا چه کسانی هستند زیرا قبل از رحلت ایشان، تعداد نامزدها مشخص نبود که چه کسانی هستند. بعضاً اسمی از آقای رئیسی برده می‌شد؛ گهگاه و نه همیشه.
بنابراین بحث یا انتظار ایشان بیشتر این بود که دولت آقای روحانی، دو دوره‌ای باشد و روی این همیشه نظر می‌دادند. درحقیقت می‌توان گفت که به نوعی خواسته‌شان بود و این را بسیار تکرار می‌کردند.