هزینه آموزش و پرورش برای تحصیل کودکان افغان قابل مقایسه با کمک سازمان ملل نیست
رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌ و پرورش با بیان اینکه در راستای ادامه تحصیل دانش‌آموزان اتباع افغانی در سال 93 حدود 500 میلیارد تومان اعتبار صرف کردیم گفت: این در حالی است که سازمان ملل در همین سال، 11 میلیارد و 700 میلیون تومان به ما پرداخت کرد.
خلیل‌الله بابالو درباره بودجه تخصیصی از سوی سازمان ملل برای سوادآموزی اتباع و برخی شنیده‌ها مبنی بر اینکه این وجوه صرف تحصیل کودکان افغان نمی‌شود، اظهار کرد: این اظهارات پایه و اساس ندارد و پولی که سازمان ملل برای سوادآموزی کودکان افغان به ایران می‌پردازد در برابر وجوهی که ما هزینه می‌کنیم قابل توجه نیست و بسیار ناچیز است. وی افزود: عمده وجه پرداختی از سوی سازمان ملل صرف ساخت پنج مدرسه ویژه دانش‌آموزان افغان در تهران، مشهد، کرمان و قم شده است.