printlogo


تیترهــــای برتر ایرانایمان یاوریان، خواننده روزنامه هر هفته تیترهای روزنامه از سه‌شنبه تا دوشنبه هفته پیش را بررسی می‌کند و به تیترهایی که در صفحات مختلف «ایران» انتخاب کرده، امتیاز می‌دهد.

گزارش
داستان غم‌انگیز ویزا
حراج در پرورشگاه گربه‌ها
تهران پر از دراکولاست
آبادان و خرمشهر پشت خاکریز تشنگی
مزرعه سرنگ‌ها را با خون آبیاری می‌کنیم
اندیشه
تئوری‌های اشتباه
عیار استراتژی‌ها
تاریخ
تاریخ «بی‌راهی» در ایران
جامعه
میدان‌ها و تقاطع‌ها غریبه‌هایی در کالبد شهر
چرخ ویلچرها برای معلولان نمی‌چرخد
شهر فروشی متری چند؟
حقوقی
کودکی‌های جا مانده پشت در خانه بخت
زندگی
کوله‌پشتی‌هایی که زندگی می‌بخشند
زندگی با «خاطره» زیباست
سایه مهربانی‌های پدربزرگ بر سر جنگارک
مادری از جنس باران
توانش
ناقوس زندگی در دنیای سکوت و تاریکی
خوانندگان
آدم‌های خاکستری در سیاه و سفید خبرها
کارآفرینی
«ملت استارتاپی» ما را نجات خواهد داد
شعر
فنجانت جهان ترسناکی‌است
جهان
دیوارها برای که کشیده می‌شوند
ورزشی
غول‌کشی «بچه غول‌ها»
سیاسی
وقتی «ترامپ» مخاطب نیست
بسته بقای برجام
پایداری
جنایت در کمتر از هفت دقیقه
بهداشت و درمان
طعم تلخ گرانی دارو زیر زبان بیماران
تلویزیون
شطرنج بازی روی صفحه منچ
موسیقی
موسیقی تفریح نیست نیاز است
اما سه تیتر برتر و جذاب هفته از نظر خوانندگان به ترتیب عبارتند از: «بسته بقای برجام» از گروه سیاسی، «غول کشی بچه غول ها»
از گروه ورزش و «آبادان و خرمشهر پشت خاکریز تشنگی» از گروه گزارش.


آدرس مطلب http://iran-newspaper.com/newspaper/page/6824/14/473648/0