printlogo


حادثه در بزرگراه آزادگانیک دستگاه خودرو سواری پراید با یک دستگاه مینی‌بوس که ۱۹ نفر سرنشین داشت، برخورد کرد که در اثر این حادثه مینی‌بوس پس از انحراف با گاردریل‌های اطراف اتوبان برخورد کرد و واژگون شد.ملکی - سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران- گفت: این حادثه پریشب در بزرگراه آزادگان رخ داد و پیش از رسیدن آتش‌نشان‌ها تعداد زیادی از مسافران با کمک مردم از داخل مینی بوس خارج شدند و بقیه نیز با کمک آتش‌نشانان از خودرو بیرون آمدند. ۱۸ نفر در این حادثه مصدوم شدند که از این تعداد ۴ مرد، ۶ کودک و ۸ نفر زن بودند.

آدرس مطلب http://iran-newspaper.com/newspaper/page/6824/17/473705/0