printlogo


پلیس به خواست دانشجویان وارد کوی شد سیما به خواست مردم اعتراف پخش کرددرست در روزهایی که برخی خبرهای غیررسمی حکایت از تحرکات انتخاباتی محمدباقر قالیباف فرمانده انتظامی اسبق و شهردار اسبق تهران دارد، مرتضی طلایی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به وی روایتی از ماجرای کوی دانشگاه در سال 82 و چگونگی ورود نیروی انتظامی به آن و برخورد با دانشجویان مطرح کرده تا به زعم خود نسبت به تبعات حمله «گازانبری» ابهام‌زدایی و روشنگری کند. او مدعی شده که دستور ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه را حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی صادر کرده است. اینکه آقای طلایی بعد از سال‌ها چرا الان به فکر روشنگری افتاده است، جای تأمل دارد. بخصوص که ایشان آذرماه 96 در برنامه «دستخط» سیما بدون آنکه اشاره‌ای به صدور دستور از شورای عالی امنیت کشور داشته باشد، به شورای امنیت کشور- که متفاوت با شورای عالی امنیت ملی است-  اشاره می‌کند که گزارش‌هایی به این شورا می‌آمد و در نهایت به پلیس دستور دادند که ورود کنیم. از اینکه بگذریم اما یک استدلال دیگر جناب طلایی فرمانده انتظامی وقت تهران برای ورود به کوی هم قابل تأمل است «لحظه‌ای که دانشجویان خودشان از پلیس خواستند وارد کوی شود وارد شدیم.» این سخن دقیقاً همان استدلال رنجبران مدیر روابط عمومی صدا و سیما است که گفته پخش اعترافات مائده هژبری از سیما به درخواست مردم بوده است! به هر حال این روزها تنور شایعه و اتهام و دروغ علیه دولت و رئیس جمهوری داغ است دیگر.

آدرس مطلب http://iran-newspaper.com/newspaper/page/6824/2/473763/0